Polisavhopp och rekrytering

Interpellation 2016/17:435 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Liberalerna har i riksdagen lagt fram ett antal förslag för att vända utvecklingen inom svensk polis. Det gäller frågan om mer resurser för att anställa fler utredare samt inte minst få fler poliser till myndigheten och ut i yttre tjänst närmare medborgarna. Den budget som vi presenterade i höstas innehåller en budgetförstärkning för att anställa 1 100 fler utredare och 2 500 fler poliser de närmaste åren, och nyligen meddelade vi att vi i kommande budgetförslag kommer att höja ambitionen till att anställa 5 000 fler poliser.

Vår bedömning är att säkerhetsläget och den ökande otryggheten i samhället kräver denna prioritering. Men snabbare åtgärder kan också genomföras som får resultat direkt, till exempel att förbättra arbetsmiljön inom polisen och höja polisernas löner, vilket vi har lagt förslag om. Om regeringen inte agerar mer offensivt kommer rekryteringssvårigheterna att förvärras, med risk för att myndigheten inte lever upp till de krav och förväntningar som finns.

Med anledning av att polisen fortsatt inte lyckas stoppa avhoppen och inte heller lyckas fylla platserna på polisutbildningen vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman följande: 

 

  1. Är statsrådet beredd att verka för en lönesatsning på polisen, till exempel i enlighet med det förslag Liberalerna har presenterat på 4 000 kronor extra i månaden?  
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att locka tillbaka de utbildade poliser som slutat inom myndigheten till förmån för en annan arbetsgivare utanför Polismyndigheten/Säpo?
  3. Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att Sverige inom fem till sju år ska komma upp i 25 000 poliser?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-05 Överlämnad: 2017-04-06 Anmäld: 2017-04-07 Svarsdatum: 2017-04-21 Sista svarsdatum: 2017-04-28
Debatt (9 anföranden)