Rörligheten på bostadsmarknaden

Interpellation 2017/18:184 av Niklas Wykman (M)

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Finansinspektionens mandat om förstärkt makrotillsyn innebär att inspektionen getts ökade möjligheter att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden, till exempel när det gäller hushållens skuldsättning. Förra året trädde lagändringar i kraft som ger Finansinspektionen förstärkt mandat att ta fram föreskrifter om amorteringskrav.

Hushållens skuldsättning är ett problem som ska tas på allvar. Och att stärka amorteringskulturen i Sverige är bra. Samtidigt pekar en rad remissinstanser på att förslaget om ett skärpt amorteringskrav slår mot förstagångsköpare och att rörligheten på bostadsmarknaden riskerar att minska då incitamenten att flytta minskar. Detta i en situation där många behöver flytta till jobb, förändra sin bostadssituation eller ska ta sig in på bostadsmarknaden.

För att som förstagångsköpare i dag kunna ta dig in på Stockholms bostadsmarknad krävs att du är född rik, har föräldrar som kan hjälpa till eller att du arbetar ihop till din kontantinsats. Om en person lyckas spara 2 000 kronor i månaden för att få råd med kontantinsatsen till en lägenhet som kostar 2 ½ miljon kronor så skulle det ta ungefär 15 år. Att arbeta ihop till en kontantinsats tar tid och försvåras dessutom av höga skatter på arbete.

I finansminister Magdalena Andersson ekonomiska system med 63 procents marginalskatt och utestängning från kapitalmarknaden är det en obesvarad fråga hur utanförskap ska kunna brytas mellan generationer. Vi befinner oss i ett läge där många befarar att bostadsmarknaden och det finansiella systemet kan få stor skadeverkan på ekonomin. Socialdemokraterna har en historia av att inte kunna sköta de finansiella systemen och bostadsmarknaden. I början av 90-talet ledde socialdemokratins oförmåga att ta ansvar för dessa marknader till att en halv miljon människor förlorade jobbet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Anser ministern att ett skärpt amorteringskrav i samband med de höga skatter på arbete som råder i Sverige skulle underlätta för förstagångsköpare och rörligheten på bostadsmarknaden generellt?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2017-11-20 Överlämnad: 2017-11-21 Anmäld: 2017-11-22 Återtagen: 2017-11-30 Sista svarsdatum: 2017-12-05