Statliga jobb i nordöstra Skåne

Interpellation 2016/17:355 av Maria Malmer Stenergard (M)

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

På kort tid har nordöstra Skåne drabbats av flera besked om att statlig verksamhet är på väg att avvecklas. Först kom beskedet att Rekryteringsmyndighetens verksamhet i Kristianstad ska flyttas till Malmö, och sedan meddelades att Distansapoteket, som ägs av statliga Apoteket AB, avvecklar sin verksamhet i Hässleholm.

Nyligen kom också uppgifter om att Arbetsförmedlingen i Östra Göinge kommun kan komma att stänga sitt kontor i kommunen. Detta vore olyckligt. Östra Göinge är en av de kommuner som tagit emot flest flyktingar per invånare i Sverige, och man står inför stora arbetsmarknadspolitiska utmaningar.

Men det är inte bara de statliga jobben utanför storstäderna som drabbas av regeringens politik. Småföretagen är Sveriges jobbmotor. Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Dessvärre för regeringen en politik som på många sätt slår mot småföretagen, inte minst på landsbygden. Hittills har regeringen höjt skatterna med omkring 40 miljarder, och höjningar på ytterligare 20 miljarder är planerade. Höjd bensinskatt är genomförd, och planer finns nu på kilometerskatt och flygskatt. Det försämrade näringsklimatet och den försämrade konkurrenskraften gör det svårare för småföretagen att utveckla sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt.

Mot bakgrund av ovanstående är det viktigt, inte minst för områden som nordöstra Skåne, att få behålla de statliga jobb som faktiskt finns i regionen. Den utveckling vi nu ser går i motsatt riktning. Statliga jobb flyttas från landsbygd till storstäder. Det går stick i stäv med regeringens retorik och påstådda ambitioner om att flytta jobb från Stockholm till övriga landet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

1. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att vända utvecklingen att statliga jobb försvinner från nordöstra Skåne?

2. Hur avser statsrådet och regeringen att kompensera nordöstra Skåne för de nedläggningar som redan aviserats?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-03 Överlämnad: 2017-03-06 Anmäld: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-21 Sista svarsdatum: 2017-03-27
Debatt (7 anföranden)