Svenska medborgare som jobbar i Norge

Interpellation 2016/17:377

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Många svenska medborgare har någon gång under sitt liv jobbat i Norge. Alltifrån sjuksköterskor, baristor och flygplatspersonal har erbjudits jobb och tagit flyttlasset till Norge. I många fall har steget över landsgränsen inneburit ett första jobb för många av våra ungdomar. Några har beslutat sig för att bo kvar och skapa ett nytt liv i grannlandet, men de allra flesta har jobbat där periodvis för att sedan flytta tillbaka till Sverige. Detta gäller framför allt för de människor som bor i län som gränsar till Norge. Pendlingsmöjligheterna är goda, och det finns ofta någon som har arbetat där sedan tidigare att fråga och att prata med.

När det ekonomiska välståndet för befolkningen i Sverige undersöks så blir det missvisande för de personer och familjer som jobbar i Norge men lever i Sverige. Dessa personer har inte sin huvudsakliga inkomst i Sverige trots att de bor kvar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi följande:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att säkerställa att SCB:s statistik ger en mer rättvisande bild av det ekonomiska välståndet i Sverige? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-03-16 Överlämnad: 2017-03-17 Anmäld: 2017-03-21 Sista svarsdatum: 2017-03-31 Svarsdatum: 2017-04-04
Debatt (7 anföranden)