En ny myndighet för psykologiskt försvar (Ju 2018:06)

Kommittéberättelse Ju 2018:06 utredningen, se dir. 2018:80

utredningen, se dir. 2018:80

En ny myndighet för psykologiskt försvar (Ju 2018:06)


Beteckning: Ju 2018:06
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-01-10
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:80
Lokal:SammansättningRapporter