En samlad och EU-anpassad djurhälsolagstiftning (N 2018:06)

Kommittéberättelse N 2018:06 utredningen, se dir. 2018:111

utredningen, se dir. 2018:111

En samlad och EU-anpassad djurhälsolagstiftning (N 2018:06)


Beteckning: N 2018:06
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2019-01-17
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-12-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:111
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2019.


SammansättningRapporter