Kommittén om översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner (Fi 2018:10)

Kommittéberättelse Fi 2018:10 kommittén, se dir. 2018:98

kommittén, se dir. 2018:98

Kommittén om översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner (Fi 2018:10)


Beteckning: Fi 2018:10
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2019-01-10
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30
Direktiv för kommittén, se dir. 2018:98
Lokal:
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2019.


SammansättningRapporter