Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)

Kommittéberättelse S 2018:12 kommittén, se dir. 2018:95

kommittén, se dir. 2018:95

Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)


Beteckning: S 2018:12
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2019-01-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30
Direktiv för kommittén, se dir. 2018:95
Lokal: Karlavägen 100 A. Postadress: Garnisonen 103 33 Stockholm, tel. 08-405 43 61 eller 08-405 17 76
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Hellberg, Lena, fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2020-06-30
Sekreterare: Hall, Ulrika, fr.o.m. 2018-11-01

Rapporter