Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05)

Kommittéberättelse Ku 2018:05 utredningen, se dir. 2018:86

utredningen, se dir. 2018:86

Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05)


Beteckning: Ku 2018:05
Departement: Kulturdepartementet
Senast ändrad: 2019-01-18
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:86
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2019.


SammansättningRapporter