Uppdrag att göra en översyn av förvalsalternativet inom premiepension (Fi 2018:A)

Kommittéberättelse Fi 2018:A

Uppdrag att göra en översyn av förvalsalternativet inom premiepension (Fi 2018:A)


Beteckning: Fi 2018:A
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2018-12-11
Status: Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-11-26
Direktiv för
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört 1 juni 2019


SammansättningRapporter