Utredningen om åtgärder för att främja bil-, motorcykel-, och mopedpoolstjänster (Fi 2018:09)

Kommittéberättelse Fi 2018:09 utredningen, se dir. 2018:93

utredningen, se dir. 2018:93

Utredningen om åtgärder för att främja bil-, motorcykel-, och mopedpoolstjänster (Fi 2018:09)


Beteckning: Fi 2018:09
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2019-01-10
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:93
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 18 december 2019.


SammansättningRapporter