Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (Fi 2018:12)

Kommittéberättelse Fi 2018:12 utredningen, se dir. 2018:116

utredningen, se dir. 2018:116

Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (Fi 2018:12)


Beteckning: Fi 2018:12
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2019-01-10
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:116
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 oktober 2019.


Sammansättning


Särskild utredare: Håkansson, Per, fr.o.m. 2018-12-20

Rapporter