Utredningen om fusk vid högskoleprovet (U 2018:07)

Kommittéberättelse U 2018:07 utredningen, se dir. 2018:91

utredningen, se dir. 2018:91

Utredningen om fusk vid högskoleprovet (U 2018:07)


Beteckning: U 2018:07
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2019-01-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:91
Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2019.


Sammansättning


Särskild utredare: Tansjö, Anna, fr.o.m. 2018-09-20
Expert: Axelsson, Tove, fr.o.m. 2018-10-03
Expert: Emanuelsson, Maria, fr.o.m. 2018-11-06
Expert: Hellberg, Lovisa, fr.o.m. 2018-10-03
Expert: Hjort, Magnus, fr.o.m. 2018-10-03
Expert: Jozic, Drazenko, fr.o.m. 2018-11-22
Expert: Kave, Noori, fr.o.m. 2018-10-03
Expert: Owens, Anna, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2018-11-05
Expert: Resenius, Birgitta, fr.o.m. 2018-10-03
Expert: Tjäderborn, Peder, fr.o.m. 2018-10-03
Expert: Walther, Ulf, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2018-11-21
Sekreterare: Nilsson Strandberg, Per Anders, fr.o.m. 2018-09-17
Sekreterare: Petersson, Magdalena, fr.o.m. 2018-09-17

Rapporter