Begäran om granskning av jäv och rubbat förtroende för Mats Odell

KU-anmälan 2008/09:5 (050-1813-2008/09) av Peter Hultqvist (s)

Peter Hultqvist (s)

Anmälare: Peter Hultqvist, riksdagsledamot (s)

Datum: 2009-03-09

Dnr 050-1813-2008/09

 

Begäran om granskning av jäv och rubbat förtroende för Mats Odell

 

Enligt tidningsuppgifter i dag1 har statsrådet Mats Odell under fjolåret sålt sitt ägande i företaget Bellstasund AB till bolaget Valedo. Det var på tiden att statsrådet avvecklade sitt engagemang i bolaget. Redan för tre år sedan var statsrådet anmält till konstitutionsutskottet för sina affärer.

 

Den försäljning som skett väcker dock ett antal frågor både ur politisk och konstitutionell synvinkel. Jag ska här koncentrera mig på de sistnämnda. Två av finansiärerna bakom Valedo är andra och sjätte AP-fonden som tillsammans lagt in 45 % av bolaget ursprungliga kapital. I Mats Odells ansvar som statsråd ingår AP-fonderna.

 

Styrelseordförande i Valedo är Hans Larsson som tillika är styrelseordförande i Handelsbanken. Vid tiden för försäljningen kan han möjligen ha varit vice ordförande i Handelsbanken. Ett av de företag som Finansdepartementet har avtal med rörande försäljningar av de statliga bolagen är Handelsbanken. Ansvarigt statsråd för försäljningarna är Mats Odell. Det kan möjligen finnas andra affärsavtal mellan banken och Finansdepartementet som jag inte känner till men som utskottet kan utreda.

 

Handelsbankens tidigare ordförande Lars O. Grönstedt ingår i det av Mats Odell instiftade "Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande".

 

Här finns det kopplingar som gör att Mats Odell borde varit mer försiktig i sitt val av köpare. Bara det faktum att det finns en direkt personunion mellan ledningen för en affärsbank som har avtal med Finansdepartementet och det bolag som statsrådet sålde sitt privata bolag till borde ha fått Mats Odell att reagera och välja ett annat sätt att genomföra sin försäljning på. När Odell dessutom rekryterat en annan ledande person från Handelsbanken till ett välbetalt statligt uppdrag blir det väl magstarkt.

 

I regeringsformens 6 kap. 9 § finns en bestämmelse om att statsråd inte får "utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom." Denna bestämmelse är bland annat till för att statsråd inte genom oförsiktighet eller okunskap ska hamna i till exempel jävssituationer liknande den som Mats Odell nu försatt sig i.

 

Jag vill därför att konstitutionsutskottet granskar om statsrådet Mats Odells agerande i försäljningen av sitt privata bolag agerat inom ramen för bestämmelserna i regeringsformens 6 kap. 9 §.

 

 

Peter Hultqvist

 

 

1Bland annat Expressen och Dagens Industri