Granskning av barn-, äldre- och jämställdhetsministerns agerande vad gäller Försäkringskassans handläggning av ansökningar om assistansersättnin

KU-anmälan 2017/18:dnr348