Granskning av barn-, äldre- och jämställdhetsministerns agerande vad gäller Försäkringskassans handläggning av ansökningar om assistansersättnin

utskottsdokument 2017/18:dnr348