Arbetskläder inom förskola och annan pedagogisk verksamhet

Motion 2017/18:584 av Gunilla Svantorp och Caroline Helmersson Olsson (båda S)

av Gunilla Svantorp och Caroline Helmersson Olsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överse de åtgärder som föreslås för att uppnå en jämställd verksamhet inom förskola och annan pedagogisk omsorg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På vissa områden av svensk arbetsmarknad är det idag tydligt att män utgör normen och kvinnor betraktas som undantag. I många kvinnodominerade yrkesgrupper och branscher saknas det tillgång till arbetskläder. Det är nödvändigt att arbeta systematiskt för att uppnå jämställdhet, och då är frågan om arbetskläder viktig att beakta.

Arbetskläder inom förskola och annan pedagogisk omsorg är viktigt ur arbetstagarperspektivet – rätten till arbetskläder anpassade efter funktion, men också för att stärka yrkesgruppens professionalitet. Att det syns vad personen arbetar med är betydelsefullt, dels för barnen på förskolan, dels för vårdnadshavare.

Förskoleverksamheten ställer stora krav på funktionsdugliga kläder för att möjliggöra aktivt pedagogiskt arbete både inomhus och utomhus. Kläderna får många gånger utstå slitage och tvättas ofta, vilket medför att de förbrukas osedvanligt snabbt. I dag tvingas många arbetstagare använda privata kläder och skor i sin yrkesutövning. Detta är en orimlig kostnad för den enskilde individen. Arbetskläder bör tillhandahållas av arbetsgivaren och omfattas av arbetsmiljöansvaret.

Det finns ett kryphål i arbetsmiljölagen vad gäller ansvaret för att tillhandahålla arbetskläder till de som arbetar inom förskoleverksamhet och annan pedagogisk omsorg. En del arbetsgivare utnyttjar detta, varför det finns ett behov av att förändra lagen så att kryphålet stängs. En förändring av arbetsmiljölagen bör resultera i att ansvaret för arbetskläder för inomhus- och utomhusbruk, både för ordinarie och vikarierande personal, tydligt ligger på arbetsgivaren. Vilken typ av arbetskläder som personalen ska bära bör formuleras inom arbetslaget i samråd med arbetsgivare för att uppfylla lokala behov och önskemål.

För att uppnå jämställdhet måste de kvinnodominerade yrkesgrupperna erhålla samma rättigheter som de yrkesgrupper som domineras av män. En lag om arbetskläder inom förskoleverksamhet och annan pedagogisk omsorg är ett steg på vägen. Därför borde en översyn av en sådan lag göras med fokus på att det ska vara arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla arbetskläder. Dessutom bör arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla arbetskläder, där det stipuleras att arbetskläder ska bäras, ingå i arbetsmiljölagen

Gunilla Svantorp (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)