Avhysningsregler för kommuner

Motion 2016/17:2279 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta kommuner avhysa personer som olovligen nyttjar kommunal mark och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra avhysningar enklare att genomföra och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet boplatser där EU-medborgare vistas i Stockholms stad ökade på ett år från 17 till 44 och det fortsätter att öka. Detta har märkts av tydligt och många stockholmare har visat sitt missnöje på flera olika sätt då det omfattande missbruket av offentlig mark drabbar såväl enskilda individer som samhället i stort. Det är inte bara mark som nyttjas på ett olovligt sätt av EU-migranter, utan även diverse faciliteter (så som toaletter i gallerior) används för att tvätta kläder eller för att tvätta sig själva. Trottoarer förvandlas till sovplatser och det vi kallar för kåkstäder växer och blir både fler och större. I Norrköping har ett läger slagits upp bredvid polishuset, utan att man enkelt har kunnat ta tag i problemet, och i Malmö brottas miljöförvaltningen ständigt med att de som de facto ansvarar för marken ska ta hand om miljön enligt gällande miljöbestämmelser. Markägaren hamnar där i kläm, då de ansvarar för renhållningen som är en omöjlighet så länge det nyttjas av EU-medborgare. Idag måste markägare tillkalla kronofogden för att kunna genomföra en handräckning, det vill säga en vräkning av EU-migranterna. Avhysningen är därför inte särskilt enkel och de oinbjudna gästerna måste dessutom identifieras innan de kan avhysas, ett problem som visat sig vara stort då rotationen framstår som stor och vissa personer sägs ha åkt hem, samtidigt som många andra är kvar.

Om utnyttjandet av kommunal och privat egendom vore ett problem begränsat till de städer som just nämnts vore det illa nog, men eftersom detta känns igen i flertalet kommuner runt om i Sverige blir fenomenet djupt problematiskt. Kommunerna måste därför, kanske med hjälp av inhyrda vakter, få utökade möjligheter att avhysa dessa människor och det bör vara en självklarhet att våra lagar och regler ska gälla lika för alla.

Idag är det alltså riktigt svårt att komma tillrätta med dessa problem, och avhysningarna är inte helt enkla att genomföra. Regeringen bör arbeta för att göra avhysningar enklare samt ge kommuner rätten att göra egna avhysningar.

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)