Elektronisk övervakning av yrkestrafik

Motion 2016/17:2084
av Edward Riedl och Sten Bergheden (båda M)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare

Hela dokumentet

Elektronisk övervakning av yrkestrafik (docx, 58 kB) Elektronisk övervakning av yrkestrafik (pdf, 63 kB)
Motion till riksdagen
2016/17:2084
av Edward Riedl och Sten Bergheden (båda M)

Elektronisk övervakning av yrkestrafik


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda hur rättsvårdande myndigheter kan få utökade befogenheter till elektronisk övervakning av yrkestrafiken, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Allt fler åkerier vittnar om att lagar och regler inte efterföljs av alla aktörer inom yrkestrafiken. Riskerna för att bli lagförd för brott mot exempelvis reglerna kring cabotage är små.

Det kommer aldrig att finnas tillräckligt många trafikpoliser för att kontrollera alla lastbilar som passerar in och ut ur Sverige. Tack vare den nya tekniken kan dock yrkestrafiken övervakas på ett billigt och smidigt sätt för att se till att lagar och regler efterföljs. Exempelvis kan det införas krav på en GPS-mottagare i varje lastbil som kör i Sverige för att se till att lagar kring kör-och vilotider efterföljs och att eurovinjettavgiften betalas.

Regeringen bör därför överväga att utreda hur rättsvårdande myndigheter kan få ökade befogenheter vad gällande elektronisk övervakning av yrkestrafiken i syfte att värna likvärdig konkurrens mellan svenska och utländska aktörer och bekämpa brottslighet inom yrkestrafiken.         

Edward Riedl (M)

Sten Bergheden (M)

Yrkanden (1)