En effektiv licenshantering

Motion 2016/17:1739

av Pavel Gamov (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta ifrån Polismyndigheten ansvaret för vapenlicenser och flytta detta till en ny myndighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk polis är i kris. Samtidigt som brottsligheten ökar blir myndigheten sämre på att utföra sina kärnuppgifter. Polisen har idag flera uppgifter som den varken klarar av eller behöver ha hand om. En av dessa är hanteringen av vapenlicenser.

Sveriges cirka 600 000 jägare och skyttar har under en rad år drabbats dels av mycket långa licenshandläggningstider, dels av bristande rättssäkerhet i handläggningen – där ibland tjänstemäns personliga tyckande haft större påverkan på besluten än lag och förordning. Flera företag har också drivits i konkurs som en följd av att problemen med licenshanteringen gjort att de inte kunnat leverera och ta betalt för sålda varor.

För detta har Polismyndigheten fått upprepad kritik från JO. Dock har problemen snarare förvärrats än åtgärdats. Enligt polisens preliminära rapport över handläggningstiderna från september 2016 respektive myndighetens hemsida framgår exempelvis att handläggningstiden i Region Bergslagen blivit sju gånger längre sedan Polisen 2010 först kritiserades av JO för de långa handläggningstiderna.

Polisen har haft ansvaret för licenshanteringen sedan den nya vapenlagens tillkomst 1973. Dessförinnan låg det hos länsstyrelserna. En anledning till överflyttningen var att länsstyrelserna inte klarade att hantera licenser på ett rättssäkert sätt eller inom rimliga tider. Länsstyrelserna kritiserades också för att de lät personliga uppfattningar om olika vapenmodeller påverka licensprövningarna snarare än vad som stod i lagen. Av samma skäl som man då tog ifrån länsstyrelserna ansvaret bör Polismyndigheten nu bli av med ansvaret. Det måste finnas en gräns för hur länge en myndighet kan missköta ett uppdrag.

Inget i licenshanteringen kräver att Polismyndigheten har ansvaret. Tvärtom skulle den nya myndighet för jaktfrågor – Viltmyndigheten – som riksdagen beslutat om behöva samla egen kompetens i vapenfrågor för att kunna lösa sitt uppdrag. Därmed vore det också lämpligt att den fick ta över hela ansvaret för vapenlicenserna. Det skulle undvika dubbelarbete och ansvarskonflikter samt sannolikt leda till att frågan prioriterades – därmed också till ökad rättssäkerhet för den enskilda jägaren eller sportskytten och till kortare handläggningstider. Samtidigt skulle det innebära att polisen fick ökade möjligheter att använda sina resurser för att bekämpa brott.

Pavel Gamov (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)