En fungerande och tillgänglig järnväg

Motion 2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:1762

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En fungerande och tillgänglig järnväg

1        Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Samhällsnytta framför avreglering av järnvägen

4Mer demokrati – mindre avregleringar

5Avreglering ger inte bättre utbud med lägre priser

6Bytesresor med tåg försvåras

7Järnvägen bör återregleras

8Styr och stärk SJ AB för ökad samhällsnytta

8.1Konkurrensen ger nationella och regionala effekter på utbudet

8.2Ge SJ AB företräde på stambanorna

8.3Förändra SJ:s avkastningskrav

8.4Kombinera SJ AB:s företrädesrätt med en trafikeringsplikt

9Sammanhållet och effektivt banunderhåll i statlig regi

10Arlandabanan – kostsam privatisering för klimat och resenär

11Tåg i tid och resenären i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (14)