En konkurrenskraftig svensk järnväg

Motion 2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2018/19:2968

av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

En konkurrenskraftig svensk järnväg

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1.Sverigedemokraternas vision för en konkurrenskraftig svensk järnväg

1.1 Vision

2. Järnvägens betydelse i dagens samhälle

3. Järnvägens betydelse i ett historiskt perspektiv

4. Konkurrens på spåren

5. Sverigedemokraternas särskilda prioriteringar för en konkurrenskraftig järnväg

5.1 Marknadspott

5.2 Underhåll av kontaktledningar

5.3 Förstatligande av underhållet

5.4 Sverigeförhandlingen

5.5 Prioriterade sträckningar

5.6 Fokus på industrin och gruvnäringen

6. Europa och den inre marknaden

6.1 Konkurrens på den inre marknaden

6.2 Gränsöverskridande trafik

6.3 Europeiskt signalsystem ERTMS

7.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (56)