En mänsklig och välkomnande flyktingpolitik

Motion 2016/17:1200
av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare

Hela dokumentet

En mänsklig och välkomnande flyktingpolitik (docx, 78 kB) En mänsklig och välkomnande flyktingpolitik (pdf, 150 kB)


Motion till riksdagen

2016/17:1200

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

En mänsklig och välkomnande flyktingpolitik

Innehåll

1

Innehåll

2

Förslag till riksdagsbeslut

3

Inledning

3.1

Varför drivs människor på flykt?

3.2

Flyktingkonventionen

3.3

Feministisk migrationspolitik

4

Dra tillbaka den tillfälliga lagen

4.1

Hösten 2015

4.2

Kraftigt ifrågasatt lag

4.3

Tillfällig lag

4.4

Hbtq-flyktingar

4.5

Retroaktiv lag

5

EU:s flyktingpolitik

5.1

Dublin IV

5.2

Den tillfälliga lagen blir permanent

5.3

Avtal för att stoppa människor på flykt

5.4

Avveckla Frontex

6

Lagliga vägar till Europa

6.1

Avskaffa visumkrav

6.2

Inför asylvisum

6.3

Avskaffa flygbolagens transportör

s

ansvar

6.4

Öka
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (22)