Förbud mot lotteriförsäljning på kredit m.m.

Motion 2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)

av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett förbud mot att sälja lotter på kredit ska införas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det för lotterier som kräver tillstånd tydligt ska framgå på lottsedlarna vem som är lotteriets förmånstagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har hösten 2017 framkommit att ett riksomfattande lotteri säljer lotter på kredit i stor omfattning och att deras fordringar på ett stort antal lottköpare lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Företrädare för lotteriet har uppgett att de inte längre kommer att lämna fordringar på lottköpare för indrivning.

Genom kreditförsäljning av lotter kan köpare med dålig personlig ekonomi hoppas få en sådan vinst att deras ekonomi förbättras på sådant sätt att de i efterhand kan betala lotterna. Sådan lotteriförsäljning måste anses vara osund. För nästan alla lottköpare med dålig ekonomi skadar den ytterligare deras ekonomi. Ett förbud mot lotteriförsäljning på kredit bör därför införas.

För den som köper lotter bör det klart och tydligt framgå vem som är lotteriets förmånstagare.  Några lotterier anordnas av politiska partier utan att det framgår av lotteriets namn eller på tydligt sätt på lottsedlarna. Det kan då lätt bli så att man som lottköpare stödjer en förmånstagare till ett lotteri som man inte vill stödja.

Vi anser att regeringen i lagstiftningsarbetet för lotterier som kräver tillstånd ska se till att lotter inte får säljas på kredit och att det blir ett krav att det på lottsedlarna tydligt ska framgå vem som är lotteriets förmånstagare.

Per-Ingvar Johnsson (C)

Eskil Erlandsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)