Förstärk kampen mot barnporr

Motion 2016/17:2273

av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av möjligheten att införa någon form av skyldighet för krypteringsföretag att bistå polisen med dekrypteringsassistans i brottsutredningar om barnpornografi efter beslut av åklagare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Produktion av barnpornografi måste anses vara ett av de vidrigaste brotten en människa kan utsätta en eller flera andra människor för. Den elektroniska lagringen och det gränslösa it-samhället gör att ljud, bild och video tillgängliggörs och kan sparas för all framtid för den som är så benägen. Därför blir brottsoffrets kränkning oändlig och evig.

Den teknologiska utvecklingen är till gagn för de flesta, men tyvärr gäller det även de kriminella aktörerna. Krypteringsteknologi har möjliggjort väldigt säker kodning av filer och e-post – vilket är utmärkt för legitima krypteringskrav som underrättelse- och säkerhetsverksamhet (både civil och militär) och företagshemligheter. Men tyvärr utnyttjas den även av kriminella aktörer – inklusive, men ej begränsat till, aktörer inom barnporr.

Givetvis kan man inte ålägga krypteringsföretagen någon form av producentansvar för hur deras krypteringsverktyg används, lika lite som Volvo kan hållas ansvarigt för rattfylla utförd med deras bilar. Däremot borde man ålägga krypteringsföretagen skyldighet att bistå polisen vid utredning av brott med krypterade filer kopplade till misstanke om barnporr.

Idag måste förundersökningsledaren i en brottsundersökning begära tillstånd från åklagare vid tillgrepp av tvångsmedel som avlyssning, kameraövervakning eller husrannsakan. På samma sätt torde det vara polisen behjälpligt om förundersökningsledare kunde få rätt att begära ut relevanta krypteringsnycklar från sagda företag om utredningssituationen finner det påkallat.

Självfallet innebär det inte att företaget ska tvingas avslöja krypteringsnycklar eller källkod. Det räcker med att någon representant från företaget antingen dekrypterar filerna på plats hos polisen alternativt gör det i egen regi på distans. Huvudsaken är att de misstänkta filerna kan dekrypteras och utredningsarbetet fortsätta.

Regeringen bör därför genomföra en översyn av möjligheten att införa någon form av skyldighet hos krypteringsföretag att bistå polisen med dekrypteringsassistans i brottsutredningar av barnpornografi efter beslut av åklagare.

Thomas Finnborg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)