Handläggningstider för vapenlicens

Motion 2016/17:3135

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående följa upp de riksdagsbeslut som är fattade om att korta handläggningstider för jägare som tyvärr fortsatt drabbas av administration och byråkratiska hinder när de vill bli jägare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Handläggningstiden för vapenlicens ökar, vilket skapar oro hos både jägare och vapenhandlare. I storstadsregionerna är det i dag stora problem med långa handläggningstider, trots bland annat Svenska jägareförbundets påtryckningar och fällande uttalanden från Justitieombudsmannen. Det ligger både i polisens och i medborgarnas intresse att ha en effektiv polisorganisation som inte ägnar sig åt administrativt krångel. Den som ska resa utomlands ska inte behöva vänta längre än nödvändigt på sitt pass, och det ska heller inte vara onödigt krångligt, även om säkerheten ska vara hög, för entusiastiska jägare att få ut sin vapenlicens.

Enligt dagens ordning får en vapenköpare inte hämta ut sitt vapen innan han eller hon fått licensen godkänd av Polismyndigheten. Därför är det angeläget att handläggningen av licensen går så snabbt som möjligt. Man ska inte behöva vänta flera månader, i vissa fall halvår, på att få den hanterad och godkänd.

En saktfärdig hantering från polisens sida drabbar inte bara vapenköpare utan även vapenhandlare eftersom handlarna tvingas förvara ett växande antal vapen. Handlarna tvingas förvara fler vapen än nödvändigt på samma ställe. Detta innebär i sig en risk då en inbrottstjuv kan komma över en större mängd vapen än nödvändigt.

Det vore önskvärt att de ökade anslag som polisen fick av den tidigare alliansregeringen leder till att handläggningstiderna kortas.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)