Jämställdhet i utbildningssektorn - från förskola till högskola

Motion 2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:1760

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Jämställdhet i utbildningssektorn – från förskola till högskola

1        Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Lärdomar ett år efter #metoo

5Förskolan

5.1Genuspedagogik i förskolan

6Förskoleklass, grundskola och gymnasieskolan

6.1Arbetet mot mobbning och andra kränkningar

6.2Flytta ansvaret för kränkningar i skolan från DO till skolinspektionen

6.3Bättre elevhälsa

6.4Stärkt elevhälsoskyddsarbete

6.5Kvalitetsmärkning av läroböcker

6.6Bättre studie- och yrkesvägledning

6.7Stärkt elevinflytande

6.7.1Förstärkning i skollagen när det gäller elevers individuella inflytande

6.7.2Huvudmannen ska inte ha makt över hur elever organiserar sig

6.7.3Synliggör
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (19)