Kampen mot näthandeln med narkotika

Motion 2016/17:206

av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge polisen i uppdrag att arbeta systematiskt med postombuden för att upptäcka mer av den narkotika som smugglas till Sverige inom ramen för näthandel, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Kommunerna har ansvar för att utöva tillsyn över butiker, kiosker och andra som säljer tobak. Cigarettsmuggling är något som den organiserade brottsligheten ägnar sig åt och försäljning av smuggelcigaretter förekommer även i detaljhandeln. Som ett led i kampen mot organiserad brottslighet har kommunerna därför anledning att intensifiera sin tillsyn över tobaksförsäljarna.

Många som säljer tobak är även postombud. I samband med tobakstillsynen kan det även vara lämpligt att kommunerna gör de tobaksförsäljare som är postombud uppmärksamma på den ökande näthandeln med narkotika och uppmanar postombuden till ökad vaksamhet när det gäller misstänkta försändelser.

Polisen har anledning att stödja kommunernas tillsynsarbete, men också att mera systematiskt etablera kontakt med postombuden för att informera dem om näthandeln med narkotika, vilken typ av försändelser det kan finnas anledning att vara särskilt vaksam beträffande, från vilka länder narkotikaförsändelser vanligen kommer och annat som postombuden kan ha nytta av att känna till, för att kunna tipsa polisen om de uppmärksammar att vissa personer återkommande hämtar paket som kan väcka misstankar. (Det finns inget i postlagstiftningen som hindrar att sådan information lämnas.) Polisen bör därför få i uppdrag av regeringen att, i samverkan med kommunernas tobaksinspektörer, arbeta systematiskt med postombuden för att upptäcka mer av den narkotika som smugglas till Sverige inom ramen för näthandel.

Andreas Norlén (M)

Finn Bengtsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-29 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)