Kontantkortsregistrering

Motion 2016/17:1009

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kontantkortsregistrering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ospårningsbara kontantkort för mobiltelefoner används med fördel av den organiserade brottsligheten för att slippa undan polisens vakande öga. Att ingen kan spåra mobilerna är guld värt för dessa brottslingar.  Att som man gör i Norge kräva legitimation och registrering när man köper kontantkort är ett sätt försöka stoppa den kriminella hanteringen av korten. Denna princip borde också gälla i Sverige för att intensifiera kampen mot den organiserade brottligheten. Den som inte har några brottsliga avsikter kan ju i och med detta tvång känna sig övervakad men samtidigt förlorar samhället mycket på att kriminella kan skydda sig bakom dessa kort. I avvägningen här är registreringen att föredra och därför är det angeläget att se över ett införande av kontantkortsregistrering.

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)

Avsändare