Legalisera surrogatmoderskap

Motion 2017/18:2980 av Sofia Fölster (M)

av Sofia Fölster (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att legalisera surrogatmoderskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den utredning som tillsattes under förra mandatperioden för att se över frågan om surrogatmoderskap kom med sitt utlåtande under våren 2016. Till följd av en redan snårig lagstiftning landade utredningen i att regeringen inte bör gå vidare och tillåta surrogatmoderskap. Det var en beklaglig slutsats både principiellt och praktiskt.  

Att förbjuda surrogatmoderskap är att frånta människor rätten att bestämma över sina egna kroppar. Så länge surrogatmoderskap sker under ordnade former öppnar det för ofrivilligt barnlösa att få möjlighet att bilda familj. Det är viktigt att kontrollera att alla parter är med av fri vilja och är fullt informerade om vad det innebär. Om det sker så finns inget skäl för politiker att lägga sig i människors liv och familjebildning.  

Det går inte heller att blunda för att många svenska par redan i dag tar hjälp av surrogatmödrar för att få barn. Migrationsverket behandlar cirka ett nytt ärende per vecka gällande svenskt medborgarskap för barn som tillkommit efter surrogatmoderskap i andra länder. Utredningen tar fasta på att lagen är komplicerad, men presenterar ingen lösning för de barn som redan idag tillkommer via surrogatmoderskap utomlands. Med andra ord, det är barn som drabbas och kommer i kläm på grund av en gammalmodig lagstiftning.

Det är viktigt att lagstiftningen utvecklas i samma takt som samhället. Att fastna i gamla strukturer på grund av en rädsla för förändring i tillvägagångssätt är inte bara skadligt för samhället utan för varje enskild individ som söker samhällets stöd för att kunna fullfölja sin dröm om att skaffa barn. Byråkrati får aldrig stå i vägen för varje människas fria vilja att besluta över sin egen kropp. Regeringen bör därför ta fram en ny utredning med ett tydligt uppdrag att ta fram förslag på hur en legalisering av surrogatmoderskap kan införas.

Sofia Fölster (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)