med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar

Motion 1993/94:A40 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen

1993/94:A40

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt -- delat ansvar

Innehåll

Inledning2

Bakslagens tid2

I skilda världar4

Kvinnors makt och inflytande5

Kvinnors arbete7

-- Våra mål7

-- Den offentliga sektorn8

-- Mer jämställd arbetsmarknad9

-- Aktivt jämställdhetsarbete på arbetsplatsen10

-- Kvinnors företagande12

Det goda arbetet12

-- Ekonomiska styrmedel14

-- Kompetensutveckling14

-- Aktivt arbetsmiljöarbete14

-- Flexibla arbetstider15

-- Arbetsrätt16

Minskade löneskillnader16

Familjen18

Kvinnors hälsa19

Våld mot kvinnor20

Utbildning och forskning22

Politiska kvinnoorganisationer25

Hemställan25

Inledning

Jämställdhetspolitik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-17 Bordläggning: 1994-03-21 Hänvisning: 1994-03-22
Yrkanden (56)