med anledning av prop. 2017/18:276 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå

Motion 2018/19:66 av Pia Steensland m.fl. (KD)

av Pia Steensland m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår förslaget om att föräldrapenning på grundnivån ska kvoteras.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka möjligheten för föräldrar att överlåta föräldrapenning till andra närstående och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen att föräldrapenning på grundnivå ska kvoteras i likhet med föräldrapenning på annan ersättningsnivå. Kristdemokraterna vill att alla barnfamiljer ska ha rätt att göra egna val och forma sina liv utifrån sina förutsättningar. Vi säger därför nej till all form av kvotering. Vi vill i stället öka flexibiliteten i föräldraförsäkringen för alla typer av familjer och för alla föräldrar. Det gynnar jämställdheten och möjligheten för olika familjer att få ihop sitt livspussel. Vi tror nämligen att föräldrar vet bättre än politiker. Av samma skäl är vi därför positiva till förslaget i propositionen om att utöka möjligheterna för föräldrar att överlåta sina föräldrapenningdagar till förälders sambo. Kristdemokraterna vill dock gå ett steg längre. Vi föreslår även att föräldrar ska kunna överlåta dagar till andra närstående. Det skulle öka flexibiliteten för olika familjekonstellationer, såsom samkönade familjer, ombildade familjer och ensamstående föräldrar. Men det skulle även tillföra möjligheten att överlåta föräldrapenningdagar till andra närstående som inte i direkt mening lever i samma hushåll, såsom far- och morföräldrar eller vuxna syskon. För barnet är det viktigt att det under denna period i livet får en trygg anknytning, och vem som står barnet så nära att den lämpar sig att bli ytterligare en anknytningsperson kan föräldern/föräldrarna bäst avgöra.

Pia Steensland (KD)

Hans Eklind (KD)

Michael Anefur (KD)

Mattias Ingeson (KD)

Jimmy Loord (KD)

Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-10 Granskad: 2018-10-11 Bordlagd: 2018-10-16 Hänvisad: 2018-10-17
Yrkanden (2)