med anledning av regeringens proposition 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg

Motion 2013/14:18 av Monica Green m.fl. (S)

av Monica Green m.fl. (S)
[~ konvertering pågår ~]
Motionen bereds i utskott Yrkandena i denna motion kan komma att ändras efter den konstitutionella och språkliga granskningen. Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-06-11 Bordlagd: 2014-06-23 Hänvisad: 2014-06-24
Yrkanden (7)