Ökad möjlighet att överföra information mellan myndigheter

Motion 2016/17:1149

av Phia Andersson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att överföra information mellan myndigheter i brottsförebyggande syfte och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Organiserad alkoholinförsel och smuggling är ett växande problem. Det är välkänt inom våra myndigheter att organiserad alkoholinförsel och smuggling sker, framförallt genom bussresor till Tyskland. Bussarna har passagerare som är med för att handla åt någon de står i beroendeställning till. När de återkommer till Sverige med lasten körs den till depåer för att sedan säljas till bland annat ungdomar under 18 år. Denna brottslighet är lätt att komma undan med och genererar snabbt mycket pengar. Dessa pengar finansierar grövre brottslighet såsom droghandel och människohandel osv.

För att förebygga denna brottslighet bör Tullverket, Skatteverket och Polisen ges bättre möjligheter att överföra information mellan myndigheterna.

Det förekommer att Skatteverket får in tips om ekonomisk brottslighet, men att detta tips ska till en annan myndighet. I detta fall kan inte Skatteverket lämna över tipset till rätt myndighet, utan måste be tipsaren själv ringa till rätt myndighet. Om lagstiftningen skulle ändras så att myndigheter ges möjlighet att lämna över tips skulle fler fall av ekonomisk brottslighet kunna förebyggas och klaras upp. Därför bör regeringen utreda möjligheten att överföra information mellan myndigheter i brottsförebyggande syfte.

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)