Översyn av diskrimineringslagstiftningen

Motion 2017/18:2233 av Patrick Reslow (-)

av Patrick Reslow (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över diskrimineringslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars 2016 uppmärksammades Hylliebadets i Malmö beslut att neka alla män, oavsett ålder, tillträde till badet. Effekten av beslutet var att inte bara vuxna män nekades inträde till det kommunala badhuset, utan även pojkar som kom i sällskap med sina mödrar.

Det är i grunden oacceptabelt att ett kommunalt badhus, finansierat med skattepengar och som riktar sig till allmänheten, skall kunna utestänga en hel grupp människor baserat på gruppens könstillhörighet. Det rimmar synnerligen illa med den jämställdhetssyn som präglar det svenska samhället. Gemensamt finansierade anläggningar skall vara öppna för alla. Endast ordningsskäl kan accepteras som undantag.

I en granskning av tillträde till badhus i anledning av ovan nämnda händelse och andra konstaterade Diskrimineringsombudsmannen (DO) att badhusen skall ha öppet för alla och att könsseparerade badtider är olagliga.

DO framförde däremot att det kan finnas undantag från denna regel. Ett exempel som lyfts fram i beslutet är lektioner för att öka simkunnigheten för kvinnor som av religiösa och kulturella skäl annars inte skulle kunna delta i simundervisningen. Beslutet innebär alltså att det är acceptabelt att på religiösa eller kulturella skäl hävda att ett bad skall vara stängt för andra. Istället vore det viktigt att ett jämställt land som Sverige står upp för de grundläggande värderingar som gäller i vårt land. En av dessa är att vi inte gör skillnad på män och kvinnor eller pojkar och flickor. Separerade badhustider, oavsett om det är i skolan eller för allmänheten, är lika fel oavsett anledning.

Det finns således starka skäl att se över gällande diskrimineringslagstiftning i syfte att förhindra att det här fenomenet fortsätter, sprids och blir mer vanligt förekommande i landet. Mot bakgrund av detta bör regeringen återkomma med förslag på en skärpt diskrimineringslagstiftning i syfte att förhindra separerade badhustider baserade kön eller av religiösa, kulturella eller etniska skäl.

Patrick Reslow (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)