Översyn av vapenlagen

Motion 2017/18:966 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)

av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det vid björnjakt ska vara tillåtet att ha maximalt fem skott i jaktvapnets magasin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Möjligheten att bedriva jakt i hela landet är sedan länge en grundläggande del av den svenska kulturen. Det är viktigt att staten kontinuerligt ser över och granskar lagstiftningen så att det blir så enkelt och jämställt som möjligt.

Vid jakt efter björn medger lagstiftningen att det endast får finnas två skott i magasinet. För att bidra till en enklare regeltillämpning och säkrare jakt är det angeläget att staten ser över detta och möjliggör att det får finnas fem skott i magasinet även vid björnjakt.

Vi föreslår därför att riksdagen tillkännager som sin mening att det vid svensk björnjakt ska vara tillåtet att ha fem skott i jaktvapnets magasin.

Daniel Bäckström (C)

Peter Helander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)