Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Översyn och granskning av Lärarnas ansvarsnämnd

Motion 2018/19:2578 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skyndsamt tillsätta en granskning och översyn av Lärarnas ansvarsnämnd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I en granskning av Ekot har det visats sig att ansvarsnämnden som beslutar om lärare får behålla sin legitimation eller inte i flertalet fall har gått emot Skolinspektionens rekommendation och utredning. Flera lärare som bland annat är dömda för att ha misshandlat och hotat sina elever har därmed fått behålla legitimationen och fortsatt arbeta i skolorna. En lärare som både erkänt och blivit påkommen med att kyssa och hålla om en elev i årskurs nio, ger ansvarsnämnden en varning istället för att återkalla legitimationen. Ansvarsnämnden menar att beviskraven är och ska vara högt ställda och att Skolinspektionen ibland tar i för mycket. I fallet med läraren som kysst sin elev överklagades dock Ansvarsnämndens beslut till domstol, där legitimationen senare återkallades.

Totalt sett visar Ekots granskning att ansvarsnämnden i över en fjärdedel av fallen fattat ett mildare beslut, och aldrig någonsin fattat ett stängare beslut, än den Skolinspektionen rekommenderat.

Ytterligare fall där Ansvarsnämnden låtit lärare fortsätta arbeta och behålla sin legitimation omfattar en lärare som haft sex med en elev som han samtidigt betygsatt samt en förskollärare som slagit ett 5-årigt barn med autism. Detta kan och ska inte få fortsätta ske. Istället är det uppenbart att arbetet och de riktlinjer och rutiner som Lärarnas Ansvarsnämnd använder omedelbart behöver ses över. Det är också viktigt att det klarläggs hur Ansvarsnämnden och Skolinspektionen i en så stor andel fall dragit så olika slutsatser.

Ida Drougge (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)