Plan för ett starkare Sverige: Trygghet att lita på

Motion 2016/17:3388
av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare (13)

Hela dokumentet

Plan för ett starkare Sverige: Trygghet att lita på (docx, 78 kB) Plan för ett starkare Sverige: Trygghet att lita på (pdf, 149 kB)


Motion till riksdagen

2016/17:3388

av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Plan för ett starkare Sverige: Trygghet att lita på
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbilda och anställa minst 2 000 fler poliser och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler civilanställda inom polisen och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett system med deltidspolis och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett utrustningslyft för svensk polis och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökat utrymme
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (44)