Polisens rätt att drogtesta fordonsförare

Motion 2016/17:2679 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att drogtesta fordonsförare genom salivtest och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alkoholtester av bilförare är ett återkommande inslag i vår trafikmiljö. Polisen har denna uppgift, och alla har vi väl någon gång blivit utsatta för detta. Testerna följs upp med exempelvis blodprov för att bekräfta utandningsprovet. Drogtester i trafiksammanhang görs inte på samma sätt trots att narkotikaanvändningen idag är vanligare än tidigare. Idag skulle man alltså kunna använda salivprov för att konstatera om någon har otillåtna droger i kroppen men ändå är ute och kör bil eller ett annat fordon. Polisen borde ges rätten att drogtesta genom salivprov för att på så sätt förhindra att drogpåverkade fortsätter att köra. Drogpåverkade människor utgör en minst lika stor fara som alkoholpåverkade, och därför är det angeläget att enkla testmetoder som fungerar får börja användas. Även flyg- och fartygsförare bör inkluderas i dessa tester. Säkerheten på våra vägar, i luften och i våra farvatten behöver alltid bli säkrare, och att utöka antalet fungerande testmetoder är därför angeläget.

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)

Avsändare