Säkert återsändande av dömda och misstänkta terrorister

Motion 2016/17:466
av Jeff Ahl m.fl. (SD)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-02 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare

Hela dokumentet

Säkert återsändande av dömda och misstänkta terrorister (docx, 60 kB) Säkert återsändande av dömda och misstänkta terrorister (pdf, 95 kB)
Motion till riksdagen
2016/17:466
av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Säkert återsändande av dömda och misstänkta terrorister


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen med anledning av rekommendation 2084 ska ta initiativ till upprättande av bi- eller multilaterala avtal om utfärdande av diplomatiska garantier för konventionsenlig behandling vid utvisning av misstänkta eller dömda personer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Säkra utvisningar

I januari biföll Europarådets parlamentariska församling en resolution 2091 och rekommendationer till ministerrådet 2084 om resande stridande i Syrien och Irak. I sina rekommendationer uppmanas medlemsstaterna att upprätta instrument för att underlätta återsändning av misstänka och dömda terrorister. Resolutionen bereddes under PACE:s verksamhetsår 2015.

Utdrag från rekommendationerna till ministerrådet Foreign fighters in Syria and Iraq 2084:

The Assembly invites the member States to work towards concluding agreements with third countries,the terms of which would guarantee:

6.1. that they stand ready to receive their nationals who have been expelled from Council of Europe member States on account of terrorist offences;

6.2. that, in accordance with international law, such persons will not be subjected to torture or capital punishment.

Även om utländska medborgare i Sverige skulle dömas för deltagande i terror och folkmord finns risk att gärningsmännen inte utvisas eftersom Sverige upprätthåller principen om non-refoulment, dvs. att vi inte utvisar personer till länder där de kan utsättas för tortyr eller kränkande behandling. En i sig sund och självklar princip.               Problemet har uppmärksammats i ett flertal medier då det avslöjats att irakisk säkerhetstjänst skarpt kritiserat SÄPO för att den senare inte delar med sig av information om misstänkta IS-soldater som reser från Sverige till Irak. Bakgrunden till SÄPO:s påstådda bristande samarbetsvilja är att personer som döms för terrorbrott i Irak riskerar dödstraff, och därför inte vill medverka till att dessa personer lagförs i Irak.  

Sverigedemokraterna anser att vi inte kan tillåta att Sverige på detta sätt utnyttjas av IS-soldater, samtidigt som dessa aktivt arbetar för att jämna vårt land med marken, och att Sverige dessutom samtidigt blir ett hot mot andra länder eftersom vi praktiken på detta sätt exporterar terror.              

I målet Abu Qatada mot Storbritannien hävdade gärningsmannen att utvisningen till Jordanien inte kunde verkställas eftersom han skulle utsättas för tortyr i hemlandets fängelse. Att tortyr är vanligt förekommande i jordanska fängelser var ostridigt i målet. Verkställighet accepterades ändå av Europadomstolen eftersom Jordanien utfärdade en diplomatisk garanti om human behandling av gärningsmannen. Domstolen har vid flera tillfällen avvisat sådana garantier eftersom de inte ansetts trovärdiga, men i fallet accepterades dessa bl.a. eftersom garantierna var transparenta och detaljerade, utfärdade av högsta myndighet och eftersom det fanns mekanismer för kontroll och uppföljning av dess efterlevnad. Fallet visar att verkställighet i liknande fall är möjlig.

Sverige måste därför följa Europarådets resolution om initiativ till ett bi- eller multilateralt ramavtal för utfärdande av sådana trovärdiga garantier om human behandling och rättvis rättegång, som skulle tillåta ett återsändande av dömda och misstänkta IS-soldater.

Det är moraliskt oförsvarbart att ge några av världens mest förkastliga förbrytare fristad i Sverige eftersom många misstänka pga bristande utredningsmöjligheter inte kommer kunna åtalas här, men samtidigt inte kan utvisas för att ställas inför rätta i hemlandet. Att SÄPO inte varnar andra länder när svenska terrorister är på väg är om möjligt ännu värre. Det är dessutom djupt orättfärdigt att svenska skattebetalare, och i vissa fall anhöriga till terrorismens offer tvingas finansiera högklassig sjukvård, ett liv på försörjningsstöd och etableringsbidrag eller i bästa fall fängelse för terrorister.

Jeff Ahl (SD)

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Johnny Skalin (SD)

Yrkanden (1)