Säkert återsändande av dömda och misstänkta terrorister

Motion 2016/17:466

av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen med anledning av rekommendation 2084 ska ta initiativ till upprättande av bi- eller multilaterala avtal om utfärdande av diplomatiska garantier för konventionsenlig behandling vid utvisning av misstänkta eller dömda personer och tillkännager detta för regeringen.

Säkra utvisningar

I januari biföll Europarådets parlamentariska församling en resolution 2091 och rekommendationer till ministerrådet 2084 om resande stridande i Syrien och Irak. I sina rekommendationer uppmanas medlemsstaterna att upprätta instrument för att underlätta återsändning av misstänkta och dömda terrorister. Resolutionen bereddes under PACE:s verksamhetsår 2015.

Utdrag från rekommendationerna till ministerrådet Foreign fighters in Syria and Iraq 2084:

The Assembly invites the member States to work towards concluding agreements with third countries,the terms of which would guarantee:

6.1. that they stand ready to receive their nationals who have been expelled from Council of Europe member States on account of terrorist offences;

6.2. that, in accordance with international law, such persons will not be subjected to torture or capital punishment.

Även om utländska medborgare i Sverige skulle dömas för deltagande i terror och folkmord finns risk att gärningsmännen inte utvisas eftersom Sverige upprätthåller principen om non-refoulment, dvs. att vi inte utvisar personer till länder där de kan utsättas för tortyr eller kränkande behandling. En i sig sund och självklar princip.

Problemet har uppmärksammats i ett flertal medier då det avslöjats att irakisk säkerhetstjänst skarpt kritiserat Säpo för att den senare inte delar med sig av information om misstänkta IS-soldater som reser från Sverige till Irak. Bakgrunden till Säpos påstådda bristande samarbetsvilja är att personer som döms för terrorbrott i Irak riskerar dödsstraff, och därför inte vill medverka till att dessa personer lagförs i Irak.

Sverigedemokraterna anser att vi inte kan tillåta att Sverige på detta sätt utnyttjas av IS-soldater, samtidigt som dessa aktivt arbetar för att jämna vårt land med marken, och att Sverige dessutom samtidigt blir ett hot mot andra länder eftersom vi i praktiken på detta sätt exporterar terror.              

I målet Abu Qatada mot Storbritannien hävdade gärningsmannen att utvisningen till Jordanien inte kunde verkställas eftersom han skulle utsättas för tortyr i hemlandets fängelse. Att tortyr är vanligt förekommande i jordanska fängelser var ostridigt i målet. Verkställighet accepterades ändå av Europadomstolen eftersom Jordanien utfärdade en diplomatisk garanti om human behandling av gärningsmannen. Domstolen har vid flera tillfällen avvisat sådana garantier eftersom de inte ansetts trovärdiga, men i fallet accepterades dessa bl.a. eftersom garantierna var transparenta och detaljerade, utfärdade av högsta myndighet och eftersom det fanns mekanismer för kontroll och uppföljning av dess efterlevnad. Fallet visar att verkställighet i liknande fall är möjlig.

Sverige måste därför följa Europarådets resolution om initiativ till ett bi- eller multilateralt ramavtal för utfärdande av sådana trovärdiga garantier om human behandling och rättvis rättegång, som skulle tillåta ett återsändande av dömda och misstänkta IS-soldater.

Det är moraliskt oförsvarbart att ge några av världens mest förkastliga förbrytare fristad i Sverige eftersom många misstänkta pga. bristande utredningsmöjligheter inte kommer kunna åtalas här, men samtidigt inte kan utvisas för att ställas inför rätta i hemlandet. Att Säpo inte varnar andra länder när svenska terrorister är på väg är om möjligt ännu värre. Det är dessutom djupt orättfärdigt att svenska skattebetalare, och i vissa fall anhöriga till terrorismens offer, tvingas finansiera högklassig sjukvård, ett liv på försörjningsstöd och etableringsbidrag eller i bästa fall fängelse för terrorister.

Jeff Ahl (SD)

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-02 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)