Salivtester vid poliskontroll

Motion 2016/17:2291 av Thomas Finnborg och Mikael Cederbratt (båda M)

av Thomas Finnborg och Mikael Cederbratt (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör undersöka möjligheten för polisen att genomföra salivtester i trafiken, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Drograttfylleri är förbjudet i trafiken. I många av våra grannländer och även inom andra EU-länder har polisen möjligheten att regelbundet göra kontroller med salivtester även om man inte misstänker personen i fråga för drograttfylleri.

Gällande trafiksäkerhet har Sverige ett bra rykte. Vi har med effektiva kontrollmetoder av förare kunnat förebygga många katastrofala olyckor. Sverige är också idag ett av de länderna i världen med lägsta antalet dödade i trafiken i förhållande till vår folkmängd.

Dock har svenska myndigheter halkat efter i utveckling och fortsätter med gamla metoder kring kontrollen av drogpåverkade förare i trafiken. I våra nordiska grannländer och i många andra EU-länder kan polisen göra regelbundna kontroller med salivtest utan föregående misstanke. Det har lett till att fler påverkade förare har kunnat upptäckas i tid och lagföras.

Det blir därför viktigt att polisen skyndsamt får i uppdrag att genomföra salivtester på förare utan att ha en skälig misstanke om drograttfylleri.

Thomas Finnborg (M)

Mikael Cederbratt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)