Skärpt straff vid grova våldsbrott

Motion 2016/17:2003

av Staffan Danielsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om dagens straff ska skärpas vid allvarliga brott som begås i de övre tonåren och däröver och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De grova våldsbrotten utförs mer än tidigare även av barn i de övre tonåren. Livstidsstraff kan först utdömas sedan man fyllt 21 år. Regeringen bör överväga om denna åldersgräns vid mycket allvarliga våldsbrott ska sänkas till 18 år.

I samband därmed bör man också överväga om regelverken vid brott begångna mellan 15 och 18 år är väl avpassade eller om även här någon skärpning i något avseende bör övervägas.

Orsaken är att brottsligheten har spridit sig ner i åldrarna och att det är viktigt att staten vid allvarliga våldsbrott tydligt markerar genom tillräckliga straffsatser.

Staffan Danielsson (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)