Stölder av båtmotorer

Motion 2017/18:1759 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att kriminalisera utförsel av stöldgods från Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för polisen att arbeta mera aktivt för att motarbeta stölder av båtmotorer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det behövs krafttag mot stölderna av båtmotorer i Sverige. Under år 2016 polisanmäldes 2 572 stulna båtmotorer i Sverige. Detta är en ökning av stulna båtmotorer med 11procent jämfört med år 2015, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). Flertalet av de stulna båtmotorerna försvinner utomlands. Värdet på en båtmotor är i snitt cirka 70000 kronor. Dessvärre har Tullverket inte idag möjlighet att motverka utförseln av stöldgods. Detta på grund av att det inte är olagligt att föra ut stöldgods ur landet vilket leder till att Tullverket inte lägger lika mycket tid på att kontrollera utgående trafik som inkommande trafik till Sverige.

Så ska det inte vara. I Sverige ska inte brott löna sig. Det behövs krafttag mot all form av brottslighet. Tullverket behöver ha möjligheten att stoppa stöldgods vid den svenska gränsen. Lagstiftningen behöver ses över så att utförsel av stöldgods blir olagligt. Därtill behöver polisen arbeta mera aktivt för att motarbeta stölder av båtmotorer.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)