Tiggeriförbud

Motion 2016/17:2655

av Anders Forsberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tiggeri ska förbjudas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla former av insamling av pengar likställs i lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att tigga på Sveriges gator är ett sätt för fattiga migranter att ordna sin försörjning, många gånger samordnat med människohandel och annan kriminalitet. Sverigedemokraterna var det parti som först pekade på just det problemet inför EU-valet 2014 och manade till att det organiserade tiggeriet skulle förbjudas.

Regeringens särskilda nationella samordnare för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, har nyligen slutredovisat sitt arbete. I rapporten (SOU 2016:6) Slutredovisning av nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare rekommenderas regeringen att hjälpa utsatta EU-medborgare genom stöd till hjälporganisationer på plats i stället för att svenskar eller kommuner ger pengar eller annat stöd till tiggare. EU-länder bör alltid själva bära ett ansvar för sina egna medborgare.

Det är fortfarande lagligt att tigga i Sverige. Men endast om man bedriver passivt tiggeri. Tingsrätten i Södertälje friade 2014 tre migranter som polisen i staden bötfällt för tiggeri. Enligt ordningsstadgan i Södertälje fanns det ett undantag för gatumusikanter. Rätten menade då att tiggeri var samma typ av passiv insamling och jämförde i sitt domslut det med att sitta med en mugg och tigga. Men det bör också noteras att den som däremot går omkring och tigger kan enligt nuvarande ordning bötfällas.

Målet måste vara att få bort tiggeriet. Nuvarande ordning är ingen lösning på fattigdom eller utsatthet. Diskriminering och utanförskap kommer aldrig att lösas genom att vi tillåter tiggeri på gator och torg.

Anders Forsberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)