Tjänstevapen för tullinspektörer

Motion 2017/18:2379 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta tullinspektörer utrustas med tjänstevapen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tullverket är den enskilt viktigaste myndigheten med ansvaret för att säkerställa att grova brottslingar inte för in narkotika och illegala vapen i Sverige. Under sommaren 2013 framkom dock alarmerande uppgifter i Svenska Dagbladet (SvD) som gör gällande att tullinspektörer medvetet släpper in grovt kriminella personer i Sverige, trots misstanke att de för med sig vapen. Detta av rädsla för den egna säkerheten. Uppgifterna kommer från källor inom Tullverket. Enligt källorna är detta en av anledningarna till att man finner så få illegala vapen (26 första halvåret 2013).

Precis som polisen arbetar tullinspektörerna mot grov organiserad brottslighet, men med den stora skillnaden att de inte får bära några tjänstevapen. När SvD frågar Polisförbundets huvudskyddsombud Erling Staxäng om polisen skulle ingripa utan tjänstevapen om de fått in tips på ett fordon med narkotika, svarar han nekande på frågan: Nej, som huvudskyddsombud skulle jag aldrig vilja höra talas om att man gjorde det. Man vet ju aldrig vilken situation man stöter på. (Källa: Osäkra tullare undviker vapenfynd, Svenska Dagbladet 2013-08-31)

Det är orimligt att kräva att tullinspektörerna ska ingripa utan tjänstevapen i situationer då polisen inte gör det. Och att tillkalla polis varje gång misstanke föreligger är orimligt. En sådan organisation skulle bli tungrodd, byråkratisk och ineffektiv. Detta är för övrigt något som en av de läckande källorna inom tullen påtalar när han uttalar sig om problematiken: Vi har inte möjlighet att hantera dem om de börjar bråka. Och polisen kan man inte ringa varje gång man har en misstanke. (Källa: Osäkra tullare undviker vapenfynd, Svenska Dagbladet 2013-08-31)

Enligt en enkät bland anställda tulltjänstemän i Stockholm, Arlanda och Skavsta vill så många som 89 procent bära vapen. Björn Hartvigsson, förbundsordförande på fackförbundet Tull-Kusts Stockholmsavdelning, förklarar det på följande vis: De anställda är mer utsatta i dag. Tullverket inriktar sig mot grov organiserad brottslighet, det är narkotika och mycket pengar. Folk drar sig inte för att ha vapen. Man kan fråga sig varför inte vi får lov och skydda oss. (Källa: svt.se, Tulltjänstemän vill få bära vapen, 2013-08-31)

Ingen ska få tillåtas smuggla in vapen och/eller narkotika obehindrat på grund av rädsla från tullinspektörernas sida. Om så sker har de kriminella lyckats med att ställa sig över rättvisan. För att öka tullinspektörernas säkerhet och effektivitet samt för att upprätthålla statens gränsskydd mot grov organiserad brottslighet, bör tullinspektörerna skyndsamt tilldelas tjänstevapen.

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)