Trygghet i hela landet

Motion 2017/18:3685

av Annie Lööf m.fl. (C)
Sammanfattning

Säkerhet och trygghet i hela landet

En bättre fungerande polis i hela landet

Lokal polis

En större poliskår med bättre villkor

En stärkt rättskedja i hela landet

Satsningar för stärkta förutsättningar för att väcka åtal

Stärkt vittnesskydd

Ökad trygghet i särskilt utsatta områden

Brottsförebyggande arbete

Unga som begår brott

Vissa grova brott

Skärpta straff

Åtgärder mot människohandel

Brottsoffer

Stärkt brottsofferperspektiv

Motverka bedrägerier

Brott i skolmiljö

Trygghet i butik

Våld i nära relation och sexualbrott

Våldtäkt och sexuellt tvång

Våld i nära relation

Sexuellt ofredande och andra sexualbrott

Internetbaserad brottslighet mot kvinnor och barn

Hedersrelaterad brottslighet

Åtgärder mot hedersrelaterad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (75)
Behandlas i betänkande (29)