Underlätta för skyttar

Motion 2016/17:741

av Sten Bergheden och Åsa Coenraads (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över och underlätta de krav som i dag gäller för att förnya vapenlicenser efter fem år för skyttar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort kravet på synnerliga skäl och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för skyttar att kunna skaffa fler vapen när intresset växer och behoven ökar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skytte är en stor sport i Sverige och sporten måste få mer rimliga krav för att kunna införskaffa och äga sina tränings- och tävlingsvapen. Den utbildning och de kunskapskrav som ställs på våra skyttar är idag omfattande och det tar upp till två år innan en fullgod skytt är färdig. Krav ställs på en aktiv skytt att vara medlem och aktiv i en godkänd skytteförening och att träning och tävling sker regelbundet.

Sverige har de hårdaste kraven på förvaring av vapen. Legala skjutvapen är inte något problem när det gäller vapenbrott i Sverige. De vapnen som används vid brott i Sverige är nästan helt uteslutande olagliga importerade och insmugglade vapen till landet. Mål- och prickskyttar har ett sportintresse och ett stort vapenintresse och de är måna om att kunna utveckla detta på bästa sätt. De flesta skyttar tävlar och tränar i olika klasser så de har ett behov av många olika vapen för att kunna delta och bli duktiga i sin sport.

Vart femte år ifrågasätts en målskytt om behovet fortfarande kvarstår för att få behålla sitt vapeninnehav. En omfattande utredning drar igång igen innan personen återigen får ett godkännande för sina vapen. Denna hantering och process är helt orimlig och tar mycket tid av polisens vapenhandläggare, köerna växer och handläggningstiderna blir orimligt långa. Formuleringen synnerliga skäl måste tas bort och ersättas med förslagsvis särskilda skäl. Vid synnerliga skäl måste polisen göra en omfattande utredning vilket inte är rimligt då skytten har uppfyllt de formella kraven som skytt och har intyg om detta från sin förening och ska då egentligen bara kontrolleras mot belastningsregistret och sedan godkännas.

Kraven för att inneha vapen och bedriva skytte är idag redan höga och ansvarig förening har mycket bra koll på vilka som är aktiva och inte. Därför behöver man underlätta femårsregeln avsevärt med att som krav endast kräva ett intyg från skytteföreningen och skytten om att man fortfarande är aktiv och därmed behöver sina vapen.

Man måste också i de nya reglerna ha förståelse för att en skytt kan ha perioder där denne inte kan vara lika aktiv som normalt på grund av t.ex. familjebildning, husköp, sjukdom arbete m.m.  Att man tillfälligt har minskat sitt skytte några år kan inte heller innebära att man måste sälja sina vapen för att sedan tvingas köpa nya när man mer aktivt kommer igång igen.

Om man underlättar licenshanteringen av de lagliga vapnen för jägare och målskyttar så får polisen mer resurser över för att jaga illegala vapnen som är samhällets stora problem.

Sten Bergheden (M)

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (3)