Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2016/17:2899
av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare

Hela dokumentet

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (docx, 143 kB) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (pdf, 277 kB)


Motion till riksdagen

2016/17:2899

av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anslaget för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap aldrig får underskrida 2,0 procent av BNP fr.o.m. år 2026 (avsnitt 2) och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det civila försvaret bör kunna fullgöra sina uppgifter i flera månader även i händelse av fullskaligt krig (avsnitt 3.1) och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (78)