Utökad vapengarderob

Motion 2016/17:766

av Magnus Persson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad vapengarderob till åtta vapen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Maxgränsen för en jägares garderob är idag sex vapen, efter en särskild behovsprövning från vapen fem till sex. Vilket är fullt tillräckligt för de flesta jägare. Idag har dock jakten ändrats i karaktär och vi kan se ett annat behov av vapen för en speciell inriktning.

Det kan vara eftersöksspecialister, vakjägare eller att jägare önskar olika kalibrar, beroende på vilket vilt man jagar. Exempelvis om jagar vildsvin, björn eller älg. En annan aspekt är att man kan ärva vapen som känns betydelsefulla och här kan ofta vapengarderobens antal sätta käppar i hjulet för den enskilde vapenägaren.

Förslaget är således sex vapen utan behovsprövning med chans till åtta vapen vid behov.

Magnus Persson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)