2018 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2017/18:100

2018 års ekonomiska vårproposition

Regeringens proposition 2017/18:100

2018 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riktlinjer

Regeringens proposition 2017/18:100

2018 års ekonomiska vårproposition

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2018

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budget- politiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2019.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning, en uppföljning av sysselsättningspolitiken,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-16 Bordlagd: 2018-04-16 Hänvisad: 2018-04-17 Motionstid slutar: 2018-05-02
Förslagspunkter (5)