Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall

Proposition 2016/17:147

Regeringens proposition 2016/17:147

Bemyndigande om avfallsförebyggande

Prop.

åtgärder och sanktioner avseende otillåten

2016/17:147

insamling av elavfall

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2017

Margot Wallström

Karolina Skog

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken – dels ett nytt bemyndigande om att meddela föreskrifter om avfallsförebyggande åtgärder utöver det som gäller enligt 15 kap. 13 §, om åtgärderna har särskild betydelse för skyddet för människors hälsa eller miljön, dels en ny sanktionsbestämmelse för den som driver ett insamlingssystem för elavfall utan att ha tillstånd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-03-14 Bordlagd: 2017-03-14 Hänvisad: 2017-03-15 Motionstid slutar: 2017-03-29
Förslagspunkter (1)